Clock

Calendar

Facebook Twitter YouTube
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera

Ovde možeš da pogledaš zašto bi trebalo da se pridružiš Sindikatu profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Novi bilten Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular
30 Mar 09:17

Saopštenje za javnost

FSS je svojim saopštenjem od 29.03.2019. godine pokušao da naruši ugled i rad Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost (SPFN), kao i ugled arbitra koji je postupao u ovom sporu.

Medjutim, nesporne činjenice govore i hronologija dogadjaja govore sasvim drugačije:

 • Arbitražni sud FSS-a (u daljem tekstu AS FSS) je sud pri FSS-u koji sačinjavaju arbitri koje prethodno predlažu klubovi Super lige, SPFN i FSS. Arbitra pojedinca koji je je postupao u sporu izmedju Vladimira Simunovića i FK Radnički iz Niša nije postavio SPFN, jer je to pravno nemoguće. Tačno je da je ovaj arbitar, kao priznat i uvažen pravnik, predložen od strane SPFN za rad u AS FSS, kasnije je i izabran od strane IO FSS. Upravo u tom trenutku je završen svaki dalji rad SPFN povodom formiranja AS FSS. Važno je napomenuti i da AS FSS nije priznat od strane FIFA i FIFPro kao nezavisni Arbitražni sud jer ne ispunjava minimalne uslove nezavisnosti po osnovu FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača Član 22b. i FIFA odredbe (circular) 1010, tj. da uprostimo, nema jednak broj delegiranih arbitara od strane predstavnika klubova i igrača.
 • Fudbaler Vladimir Simunović nije bio član SPFN u trenutku podnošenja tužbe (12.07.2018.), nisu ga zastupali advokati sa liste SPFN-a, niti je SPFN imao bila kakva saznanja o sporu izmedju ovog igrača i FK Radnički iz Niša.
 • Arbitra pojedinca je u konkretnom predmetu lično imenovao Miroslav Sever, Predsednik AS FSS, zbog izostanka dogovora stranaka prilikom izbora arbitra koji će postupati u konkretnoj pravnoj stvari.
 • Postupak je okončan odlukom o usvajanju tužbenog zahteva igrača, kojom je raskinut ugovor o profesionalnom igranju na štetu kluba uz obavezu kluba da nadoknadi troškove spora tužiocu. Predsednik AS FSS je pre donošenja i objavljivanja odluke, prema sopstvenom priznanju, bio konsultovan i upoznat sa sadržinom odluke i saglasio se u celosti sa usvajanjem tuženog zahteva.
 • Shodno pozitivnim propisima, protiv navedene odluke stranke nisu imale pravo na izjavljivanje žalbe. Nezadovoljna strana je imala mogućnost, sve prema Zakonu o arbitraži, da pokrene postupak poništaja odluke pred redovnim sudom, što je FK Radnički iz Niša i učinio (kao što su ranije činili drugi klubovi ili igrači, nezadovoljni odlukama AS FSS).
 • I pored iniciranog postupka pred redovnim sudom, nakon brojnih pritisaka, Miroslav Sever je bez ikakvog pravnog osnova (protivno Pravilniku o radu AS FSS, Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o arbitraži) iznenada imenovao tročlano veće i pored sebe samog odredio arbitre Gorana Delića i Vladimira Pantelića kao članove veća. Odmah potom ovo veće je 04.09.2018. godine donelo odluku kojom stavlja van snage odluku svog suda, koju je doneo arbitar pojedinac, zbog navodne povrede imperativnih propisa RS. Ovakvu odluku je veće donelo postupajući po zahtevu FK Radnički, mada takav zahtev ne postoji, niti je igraču i njegovom punomoćniku ikada dat na uvid.
 • Samo deset dana kasnije, ovo tročlano veće je donelo novu odluku, kojom se odbija kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca Vladimira Simunovića, čime se na potpuno drugačiji način, sada u korist kluba, rešava spor koji je prethodno bio okončan u korist igrača i na osnovu koje odluke je igrač prešao u drugi klub i izvršio potrebnu registraciju.
 • Da uprostimo, kako bi svima bilo jasno : Zamislite da pred bilo kojim Osnovnim sudom u Srbiji nakon donošenja odluke od strane sudije pojedinca, protiv koje je nezadovoljna strana već izjavila žalbu Višem sudu, Predsednik Osnovnog suda nakon spoljnih pritisaka imenuje sebe i još dvojicu sudija i poništi odluku svog kolege sa čijom sadržinom je prethodno bio saglasan, ne čekajući odluku Višeg suda, te da potom zajedno sa njima donese potpuno drugačiju presudu (?!). Da li treba da budemo pravnici da bi znali da je to nedozvoljeno? I da li u takvim radnjama Predsednika suda ima elemenata krivičnog dela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti?
 • Prema hronologiji dogadjaja, dana 02.11.2018. god. je doneta odluka Odbora za hitna pitanja FSS kojom se arbitar pojedinac, po predlogu Miroslava Severa razrešava sa pozicije arbitra u AS FSS, bez obaveštenja samog arbitra o tome, bez prava izjašnjenja i učestvovanja u raspravi, sve po hitnom postupku.
 • Dalje, dana 11.12.2018. godine odlukom Odbora za hitna pitanja izabran je Radan Ilić za novog arbitra AS FSS, koji je inače predsednik skupštine kluba RADNIČKI iz Niša, koji prema pravilima o izboru arbitra nikako ne može ni biti izaban kao arbitar u AS FSS, jer je po funkciji član kluba (u ovom slučaju upravo kluba Radnički iz Niša).
 • Dakle, prema pravilima Zakona o arbitraži (Glava VIII) arbitražne odluke bilo kog arbitražnog tela, pa i AS FSS, mogu se poništavati samo u redovnom sudu. To ne može činiti sam arbitražni sud, NI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, NITI PO PREDLOGU STRANAKA, VEĆ SAMO I ISKLJUČIVO REDOVNI SUD PO TUŽBI NEZADOVOLJNE STRANE. Poništavanje odluke od strane tročlanog veća na čelu sa predsednikom Miroslavom Severom je nešto što ne predviđa nijedan zakon, niti pravilnik, i takvo postupanje predstavlja opasan presedan koji može u budućnosti da dovede do obesmišljavanja rada Arbitražnog suda i prerastanja u pravilo. Jasno je da je to sve u suprotnosti sa pravilima i načelima arbitražnog postupka, imperativnih normi RS, pravila FIFA i UEFA, zbog čega je upravo po predlogu FIFPro pokrenut disciplinski postupak protiv FSS pred organima FIFA.
 • Takođe, SPFN je 12.03.2019. bio primoran da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja protiv AS FSS jer je Miroslav Sever ODBIO da nam dostavi podatke od javnog značaja koje smo zvanično tražili, jer za više od dve godine od kada AS FSS radi u ovom sastavu, od trojice arbitara predloženih od strane SPFN, dvojica nikada nisu postupala kao arbitri pojedinci dok je treći arbitar razrešen po hitnom postupku.
 • Na kraju, nadamo se da je svima jasno da su na ovaj način, bahatim i protivpravnim ponašanjem, svojevrsnim „silovanjem prava“, FSS i AS FSS ponovo diskreditovali sami sebe, rizikujući ozbiljne posledice i sankcije FIFA. Inače, čelnici FIFA i UEFA su vrlo dobro upoznati sa načinom rukovodjenja savezom, kao i direktnim uticajem pojedinih čelnika klubova i lokalnih političara na njegov rad.
 • SPFN je uvek bio spreman za partnerstvo sa FSS, za davanje pomoći srpskom fudbalu na različite načine i to javnost u našoj zemlji odlično zna. S druge strane, FSS je najveći neprijatelj samom sebi, zarobljen u rukama nekompetentnih funkcionera i kao takav, svakim danom doživljava novo i dodatno ponižavanje u Evropi i plašimo se da će eventualne buduće sankije FIFA po ovom pitanju imati veoma negativne posledice na srpski fudbal.

Podelite ovu vest na društvenim mrežama:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • MSNReporter
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Email
Print
WP Socializer Aakash Web