Clock

Calendar

Facebook Twitter YouTube
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera

Ovde možeš da pogledaš zašto bi trebalo da se pridružiš Sindikatu profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Novi bilten Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular
23 Oct 09:23

SAOPŠTENJE POVODOM SLUČAJA NIKOLE MIJAILOVIĆA

SINDIKAT profesionalnih fudbalera Nezavisnostnezadovoljan je odlukom Arbitražnog suda FS Srbije u procesu koji je vodio za fudbalera Nikolu Mijailovića protiv FK Crvene zvezde iz Beograda. Arbitražni sud je delimično usvojio tužbeni zahtev igrača radi isplate duga, ali je doneo odluku kojom se raskida ugovor između strana u sporu i to sa datumom 30.06.2015. godine, pri tome bez određivanja na čiju štetu i čijom krivicom je raskinut ugovor. Povodom toga SPFN izdaje sledeće saopštenje:

Odluka Arbitražnog suda je manjkava u pogledu brojnih, pre svega procesnopravnih razloga, kao i zbog povrede materijalnopravnih odredbi pozitivnih propisa. Protiv ove odluke Arbitražnog suda FS Srbije, biće vodjen poseban parnični postupak pred redovnim sudom.

Klub je podnošenjem protivtužbe želeo da utvrdi krivicu igrača i ishoduje raskid na njegovu štetu ili da se raskid utvrdi na štetu kluba. Sud je u tom delu (raskid na štetu kluba) odbacio protvtužbeni zahtev kluba, sa obrazloženjem da klub ne može tražiti raskid ugovora na svoju štetu, jer Crvena zvezda za tako nešto nema pravnog interesa.

Iako ne postoji interes da klub traži raskid ugovora na svoju štetu, kako to tvrdi sud, isti je našao rešenje da se ugovor raskine sa datumom 30.06.2015. bez ičije krivice.(!??)

Dakle, klub nije ni zahtevao raskid ugovora sa datumom 30.06.2015.godine, već sa datumom 29.01.2015. ili eventualno sa datumom podnošenja protivtužbe, 28.04.2015. godine. Kako bi bilo jasna apsurdnost navedene odluke, ukazujemo da bi to bilo isto kao da je neko tužbom tražio isplatu duga u iznosu 200,00 dinara a sud je našao da bi trebalo isplatiti iznos od 400,00 dinara iako to tužilac nije ni tražio, čime sud prekoračuje granice tužbenog zahteva i svoja ovlašćenja, te donosi odluke koje niko tužbom nije ni tražio.

Sud može i mora da se strogo kreće samo u granicama postavljenih tužbenih zahteva i ne sme sam da određuje datume iznose koje niko od strana u sporu i ne traži.

Pored toga ako se donosi odluka kojom se raskida ugovor između strana u sporu, onda se za to moraju ostvariti određeni preduslovi koji ovde nisu postojali. Postavlja se pitanje kako je sud doneo odluku o raskidu, a da pritom nije utvrdio na čiju štetu i čijom krivicom je raskinut ugovor.

Na kraju, sud je odbacio oba zahteva kluba za raskid ugovora na njegovu štetu. I umesto da se time okonča spor, sud je usvojio zahtev kluba koji uopšte ne postoji u spisima predmeta i koji klub nikada nije postavio (?!). SPFN je konsultovao brojne sudije, advokate, javne provabranioce i istaknute pravnike radi komentara ove odluke. Jednoglasno mišljenje svih njih je da je u pitanju osnovno nepoznavanje gradjanskog procesnog prava zbog kojih studenti Pravnog fakulteta ne bi mogli da dobiju prelaznu ocenu. Apsurdnost ove odluke je očita i laicima bez ikakvog pravničkog iskustva.

Imajući u vidu da u Arbitražnom sudu FS Srbije sede pravnici sa dugogodišnjom praksom, postoje samo dva objašnjenja za donošenje ovakve odluke. Prvo, u Arbitražnom sudu FSS sede arbitri koji su potpuno nekompetentni i nestručni, čime sebe eliminušu za svako dalje postupanje u sporovima. Drugo, u pitanju je ozbiljna korupcija i uticaj trećih lica na donošenje odluke, čime se demistifikuje položaj predsednika Arbitražnog suda FS Srbije Slobodana Pajovića i arbitra Zorana Zoraje.

Predsednik Arbitražnog suda FS Srbije Slobodan Pajović zlouporebio je svoj položaj činjenicom da u ni u jednom sporu nije smeo da bude arbitar po osnovu Pravilnika o radu Arbitražnog suda FS Srbije, Član 5. stav 4. po kome članovi i službena lica FSS ne mogu biti birani za arbitre. Slobodan Pajović je samo u ovoj sezoni bio delegat na četiri utakmice Super i Prve lige Srbije.

FAKTI - Nikola Mijailović vs FKCrvena zvezda

Arbitražni sud FSS-a, AS22/2015

 1. Dana 15.01.2015. godine Klub je pokušao da jednostrano raskine ugovor o profesionalnom igranju sa Nikolom Mijailovićem na taj način što je Disciplinska komisija kluba rešenjem br. 1/2014 od 15.1.2015. godine donela odluku kojom se Nikoli Mijailoviću izriče disciplinska mera raskida ugovora zbog navodnog sukoba sa Milošem Bosančićem.

 2. U isto vreme je Nikola Mijailović podneo tužbu Arbitražnom sudu FSS radi isplate duga po osnovu Ugovora o profesionalnom igranju koji je zaključen sa rokom važnosti do 30.06.2016. godine.

 3. Dana 26.03.02015. godine Disciplinska komisija FSS-a je donela odluku kojom se odbija potvrđivanje konačnog rešenja Disciplinske komisje FK Crvena zvezda br. 1/2014 od 15.01.2015. godine, te je samim tim održan na snazi profesionalni ugovor između strana u sporu. I pored toga Klub nije omogućio igraču da izvršava ugovorne obaveze čime mu je uskraćeno pravo na rad.

 4. Budući da nije uspeo da raskine ugovor sa Mijailovićem, dana 28.04.2015. godine Klub je podneo protivtužbu protiv igrača u već pokrenutom postupku pred Arbitražnim sudom sa zahtevima :

 1. da se ugovor raskine krivicom igrača

 2. Ili, da se ukoliko za to nema uslova, raskine ugovor na štetu kluba sa danom 29.01.2015.g.

 3. Ili, da se ukoliko ni za to nema potrebnih uslova, raskine ugovor na štetu kluba sa danom 28.04.2015.g

 1. Konačno, nakon više održanih rasprava pred sudom, Arbitražni sud je pre nekoliko dana doneo odluku kojom se delimično usvaja tužbeni zahtev igrača radi isplate duga zaključno do datuma 30.06.2015. godine, a u preostalom delu se njegov tužbeni zahtev odbija kao neosnovan. Takođe, Arbitražni sud je doneo odluku kojom se raskida ugovor između strana u sporu i to sa datumom 30.06.2015. godine, pri tome bez određivanja na čiju štetu i čijom krivicom je raskinut ugovor.

 2. Prvi put u praksi Arbitražnog suda FSS odluka nije doneta jednoglasno.

 3. Arbitar Jovan Mićić je dao izdvojeno mišljenje od druga dva postupajuća arbitra, predsednika Slobodana Pajovića i Zorana Zoraje, u kojem je istakao da je trebalo da se usvoji u celosti zahtev igrača Nikole Mijailovića, te da je protivtužbeni zahtev kluba trebalo biti odbijen sa detaljnim i argumentovanim obrazloženjem za takvo mišljenje.

Podelite ovu vest na društvenim mrežama:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • MSNReporter
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Email
Print
WP Socializer Aakash Web