Clock

Calendar

Facebook Twitter YouTube
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera

Ovde možeš da pogledaš zašto bi trebalo da se pridružiš Sindikatu profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Novi bilten Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Detaljno objašnjenje prava i obaveza radnika i poslodavaca u toku vanrednog stanja

Autor: Administrator   Star    Objavljeno: 25. 03. 2020   Star   Kategorija:  

Preuzeto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Povodom nedoumica građana Srbije, odnosno poslodavaca i zaposlenih, u vezi sa njihovim pravima i obavezama tokom vanrednog stanja izazvanog virusom COVID–19, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u daljem tekstu, objašnjava sve detalje i moguće situacije u toku vanrednog stanja (rad od kuće, visina naknada, prava roditelja koji imaju decu mlađu od 12 godina, prava radnika u samoizloaciji, plaćenom i neplaćenom odusustvu, bolovanju…).

 ORGANIZACIJA RADA OD KUĆE

 Apelujemo na poslodavce da, ukoliko to priroda delatnosti i posla koje obavljaju dozvoljava, zaposlenima organizuju rad od kuće. Zaposleni koji u skladu sa Zakonom o radu i Uredbom o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja, rade od kuće imaju pravo zaradu, kao i zaposleni koji rade na svom radnom mestu. Jedina razlika je što zaposleni koji rade od kuće, nemaju pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada kao zaposleni koji dolaze u poslovne prostorije poslodavca, kao ni na naknadu drugih troškova u vezi sa organizacijom rada na ovakav način.

Rad od kuće nije „plaćeno odsustvoˮ već organizacija rada u kojoj zaposleni svoje radne obaveze izvršava od kuće i za to ostvaruje zaradu.

U slučaju kada poslodavac ne može da organizuje rad od kuće, dužan je da obezbedi sve mere zaštite bezbednosti i zdravlja na radu.

Zaposleni roditelj sa decom mlađom od 12 godina

 Na osnovu Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, kao i na osnovu mera prevencije širenja zaraze COVID–19 virusom, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Preporuku za organizovanje rada u javnim upravama i državnim institucijama (Preporuka).

Preporuka se, imajući u vidu nadležnost Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pre svega odnosi na zaposlene u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama i jedinicama lokalne samouprave.

Ovu preporuku, treba primeniti i na poslodavce u privatnom sektoru, ukoliko to dozvoljava delatnost rada poslodavca.

Prema Preporuci, „poslodavac prvenstveno treba da ima u vidu da su naročito ugrožena lica sa utvrđenim hroničnim oboljenjima i lica starija od 60 godina i da posebnu zaštitu ima roditelj deteta do 12 godina, a naročito ukoliko sam vrši roditeljska prava, ili je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza. Za navedene zaposlene neophodno je omogućiti rad od kuće, i to u skladu sa planom rada i rasporedom koji je poslodavac, odnosno rukovodilac, sam dužan da utvrdi za svakog zaposlenogˮ.

Međutim, u slučajevima gde se zbog delatnosti i prirode posla ne može organizovati rad od kuće (i u javnom i u privatnom sektoru), poslodavac je dužan da obezbedi mere zaštite i zdravlja zaposlenih, kao i da organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji.

Poslodavac treba da omogući  jednom roditelju sa detetom ispod 12 godina, da radi od kuće, a ukoliko je proces rada poslodaca takav da je nemoguće organizivati takav rad, neophodno je da se organizuje rad u smenama, tako da se raspored rada zaposlenog roditelja, ne poklapa sa rasporedom rada drugog roditelja koji takođe ima radnu obavezu.

OSVRT NA POJEDINA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I PO OSNOVU RADA

Zaposleni je u samoizolaciji/karantinu

Zaposleni koji je u samoizolaciji, a kome je nadležni organ izdao akt (rešenje ili drugi akt) o samoizolaciji ili karantinu, imaja pravo na naknadu zarade.

Naknada zarade pripada zaposlenom prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, u slučaju kada je zaposleni privremeno sprečen za rad zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini.

Prvih 30 dana odsustva plaća poslodavac, a od 31. dana Republički fond za zdravstveno osigurnje.

Zaposleni u samoizolaciji ili karantinu treba da se jave poslodavcu telefonom i da mejlom ili nekim drugim elektronskim načinom komunikacije, pošalju skeniran ili slikan navedeni akt nadležnog organa.

Potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad, kao i  doznaku za zaposlenog, može da dostavi član porodice ili sam zaposleni kad prestanu razlozi zbog kojih istu nije mogao da dostavi.

Pravo na naknadu zarade prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, nema osiguranik, ako je namerno sprečavao ozdravljenje ili ako je zloupotrebio pravo na korišćenje odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad na neki drugi način (na primer prekršaj samoizolacije/karantina).

Naknada zarade, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju je prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad,  i određuje se u visini 65% od osnova za naknadu zarade. Poslodavac može isplatiti i veći iznos naknade zarade zaposlenom, ukoliko se tako ugovori kolktivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

Pravo na naknadu zarade imaju zaposleni i lica koja obavljaju samostalnu delatnost, ali ne i radno angažovani po osnovu ugovora van radnog odnosa (osim ako u ovom ugovoru nije utvrđena i novčana naknada za slučaj kada se ne obavljju poslovi za koji je zaključen ugovor).

Pravo zaposlenog koji koristi koristi godišnji odmor

U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Zaposleni za vreme korišćenja godišnjeg odmora, odnosno kolektivnog godišnjeg odmora kod poslodavca, ima pravo na naknadu zarade, u visini prosečne zarade ostvarene u prethodnih 12 meseci.

Prekid rada, odnosno smanjenje obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog (član 116. Zakona o radu)

Ukoliko poslodavac ima smanjen obim posla  ili je u potpunosti prekinuo rad, zaposleni se mogu uputiti na tzv „prinudni godišnji odmorˮ u trajanju od 45 radnih dana, odnosno i duže u skladu sa Zakonom.

U navedenom slučaju zaposleni imaju pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ista ne može biti manja od minimalne zarade.

Kolektivnim ugovorom ili ravilnikom o radu i ugovorom o radu može se utvrditi i veći iznos naknade zarade od ove koja je utvrđena zakonom.

Prekida rada zbog naredbe nadležnog državnog organa/organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja.

Članom 117. Zakona o radu propisano je da  visina naknade zarade za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih i drugih lica, Zakonom o radu nije utvrđena. Ista se utvrđuje  i isplaćuje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom/pravilnkom o radu i ugovorom o radu.

Zaposleni odsustvuje sa rada zbog bolesti ili je na plaćenom odsustvu

(čl. 114. i 115. Zakona  o radu)

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad i to najmanje u visini 65% prosečne zarade, odnosno u visini od 100% zarade zaposlenog u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade za slučaj  plaćenog odsustva: sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice, smrti člana uže porodice, dobrovoljnog davanja krvi i dr.

Pravo na neplaćeno odsustvo (član 78. Zakona o radu)

Poslodavac u skladu sa Zakonom o radu, može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo).

Samo na zahtev zaposlenog, poslodavac može da odobri pravo na neplaćeno odsustvo.

Višak zaposlenih

Poslodavac koji otkazuje radni odnos zaposlenom jer je tehnološki višak mora da vodi računa o tome da li je u obavezi da donese program rešavanja viška zaposlenih (član 153. Zakona o radu) kao i da zaposlenima, koje je utvrdio kao tehnološki višak, isplati otpremninu pre otkaza ugovora o radu. Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, zaposlenom isplati otpremninu (član 158. stav 1. Zakona).

Ukoliko poslodavac ne isplatu otpremninu, a zaposlenom prestane radni odnos, inspektor će vratiti na rad sve one zaposlene, kod kojih poslodavac nije ispoštovao odredbe zakona.

Visina otpremnine utvrđuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, i  ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu.

Pravo zaposlenog na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti

Pravo na novčanu naknadu ima zaposleni na neodređeno vreme koji je proglašen tehnološkim viškom, zaposleni na određeno vreme, kao i lice koje po osnovu ugovora  obavljalo privremene i povremene poslove, a koje je u periodu od najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci bilo u osiguranju.

Novčana naknada pripada od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako se prijavi i podnese zahtev Nacionalnoj službi u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja. Nezaposlenom koji podnese zahtev, po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva.

Obezbeđivanjem elektronske prijave na NSZ, sva lica od 23. marta 2020. godine, imaju mogućnost da se prijave elektronski radi korišćenja prava na novčanu naknadu u skladu sa zakonom.

http://www.nsz.gov.rs/live/info/saopstenja/obave_tenje_za_korisnike_usl…

Без обзира на ванредно стање, запослени који сматрају да им је повређено право из радног односа и по основу рада, могу се обратити Инспекторату за рад, које ће у складу са законом и својим надлежностима и овлашћењима предузети одговарајуће мере.

Kontakt

-   mejlovi: inspekcija@minrzs.gov.rs  ili kontrola@minrzs.gov.rs

-   telefonski broj 0800 300 307 (besplatan poziv).

Podelite ovu vest na društvenim mrežama:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • MSNReporter
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

POLEDICA ZA HS: Oformiti radnu grupu koja će razmatarti sva moguća scenarija!

Autor: Administrator   Star    Objavljeno: 24. 03. 2020   Star   Kategorija:  

Preuzeto sa HOTSPORT.rs

Party-0591

Sport je širom sveta utonuo u prinudni san, mnogi se nadaju da će se brzo probuditi iz noćne more koja se zove ‘COVID-19’.

U razgovoru za HotSport predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera – ‘NezavisnostMirko Poledica govorio je o trenutnom stanju u Srbiji iz ugla fudbala, kao i pravima domaćih fudbalera u inostranstvu.

Veliki udar trpe fudbalski klubovi, pored zdravstvenih, postoje i egzistencijalni problemi, a oni nisu zaobišli ni naš region.

– Sport nije izopšten od ostatka društva i nije bilo realno očekivati da će se sport na drugačiji način pozicionirati u odnosu na okolnosti. Rekao bih da je ipak u minut do dvanaest doneta odluka da se obustave sve sportske aktivnosti u zemlji – počeo je Poledica.

Imamo slučaj iz Kazahstana gde je vlasnik Kaspija Erlan Jesimov obavestio igrače pisanim putem da neće primati dohotke dok traju vanredne mere.

Slučaj iz Kazakhstana nije jedini, nama je naravno najbitniji zato što u tom klubu imamo naše igrače i trenere. Mnogi klubovi će na sličan način pokušati da izvrše prtisak na zaposlene ali je to pogrešna odluka zato što je pravno neodrživa – dodaje Poledica.

U Kaspiju nastupaju i fudbaleri iz Srbije, Marko Milošević, Bojan Kovačević, Stefan Bukorac i Aleksandar Stanisavljević. Dok gotovo ceo stručni štab čine srpski stručnjaci.

Prava igrača su zaštićena i ne treba da brinu. Mi već pregovaramo sa FIFA i predstavnicima klubova kako rešiti trenutno stanje i već imamo nekoliko modela koji se razmatraju – rekao je Mirko Poledica.

On ističe da u Srbiji za sada nije bilo pritužbi na neisplaćene zarade.

Stanje je dosta teško i komplikovano i treba naći najbolje rešenje kojim će i klubovi i igrači biti zadovoljni. Moramo svi zajedno pokazati solidarnost i razumevanje. Za sada nismo imali pritužbe igrača ali još uvek je preuranjeno pričati na ovu temu – otkriva Poledica.

Postavlja se pitanje u kakvom će fizičkom stanju biti igrači ukoliko se sezona nastavi.

– Uvek sam poštovao struku i mišljenja sam da medicinska komisija treba da donese odluku, na taj način zaštitilo bi se na prvom mestu zdravlje igrača i publike – rekao je Mirko Poledica.

Poledica je imao preporuku vezano za nastavak ili eventualno odlaganje sezone u Srbiji.

– Moja preporuka je da se odmah oformi radna grupa svih zainteresovanih i da se krene u razmatranje svih scenarija putem video konferencija – zaključak je predsednika Sindikata profesionalnih fudbalera – ‘Nezavisnost’ Mirka Poledice.

 

Podelite ovu vest na društvenim mrežama:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • MSNReporter
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Rezolucija evropske fudbalske porodice o koordiniranom odgovoru na uticaj COVID-19 na takmičenja

Autor: Administrator   Star    Objavljeno: 21. 03. 2020   Star   Kategorija:  

logoi

UEFA, Evropsko klupsko udruženje, Evropske lige i FIFPRO Evropa potpisali su rezoluciju o tome kako evropski fudbal treba da reaguje na izazove nastale u pandemiji COVID-19.

1. UEFA je danas sazvala hitan sastanak putem video linka sa predstavnicima Evropskog klupskog saveza („ECA“), evropskih liga (EL) i FIFPro Europe (u u daljem tekstu „strane“) da bi zajedno odgovorili  na jedinstven splet okolnosti s kojima se evropski fudbal suočava kao rezultat tekuće globalne zdravstvene krize stvorene pandemijom COVID-19 i razgovarali o razumnim rešenjima za evropsku fudbalsku porodicu da se izbori sa ovom nemirnom, izazovnom i neviđenom situacijom.

2. Kao predstavnici glavnih profesionalnih fudbalskih organizacija na evropskom nivou, strane smatraju da je njihova dužnost da odgovorno rukovode razvoju ujedinjenog evropskog pristupa kao odgovor na globalnu pandemiju koja je dovela do obustave ogromne većine takmičenja na kontinentu.

3. Imajući to u vidu, i istovremeno ponavljajući svoju osnovnu posvećenost zaštiti zdravlja, sigurnosti i dobrobiti igrača, klubova, navijača, zvaničnika, osoblja i šire fudbalske zajednice, strane su razgovarale i jednoglasno se usaglasile o principima plana za nepredviđene slučajeve u vezi sa sportskom sezonom 2019-20.

4. Ovi principi uključuju sledeće:

Takmičenja nacionalnih timova:

 • Plej-of kvalifikacione utakmice UEFA EURO 2020, koje su trebale biti odigrane u martu 2020. godine, biće odložene do juna 2020. godine, u skladu sa procenom situacije.
 • Završni turnir UEFA EURO 2020, koji se trebao održati od 12. juna do 12. jula 2020. biće odložen za 11. juni do 11. juli 2021. To će pomoći da se osigura da UEFA EURO 2020 može biti velika proslava fudbala za sve pristalice širom kontinenta.
 • Termini za Evropske kvalifikacije 3 i 4 koji su se trebale održati u junu 2021. godine biće revidirani.
 • Finale Lige nacija UEFA, završni turnir UEFA U21 EURO i EURO za žene, zakazani između juna i jula 2021. biće na odgovarajući način pomereni.
 • Klubovi će pustiti igrače u nacionalne timove za sve izmenjene termine turnira.

Takmičenja klubova:

 • Obaveza da se završe sva domaća i evropska klupska takmičenja do kraja tekuće fudbalske sezone, odnosno najkasnije do 30. juna 2020. godine, ukoliko se situacija poboljša i nastavak igranja fudbala bude moguć.
 • Moguća ograničenja ili nedostatak kalendarskih termina potencijalno može dovesti do zakazivanja utakmica domaćih liga sredinom nedelje i zakazivanja utakmica UEFA-inih klupskih takmičenja vikendom.
 • Moguće adaptacije kvalifikacionih rundi UEFA Lige šampiona 2020/21 i UEFA Lige Evrope u slučaju kasnog završetka sportske sezone 2019/20, tj. posle 30. juna 2020. godine.

Radne grupe:

 • Radna grupa sastavljena od predstavnika UEFA-e, liga i klubova biće odmah osnovana kako bi ispitala calendar takmičenja i pronašla rešenja koja bi omogućila nastavak i / ili završetak tekuće sezone na koherentan način.
 • Druga radna grupa sastavljena od predstavnika UEFA-e, liga, klubova i igrača biće formirana u kasnijoj fazi za procenu ekonomskog, finansijskog i regulatornog uticaja epidemije COVID-19 i predlaganje mera za pomoć u ublažavanju posledica pandemija.
 1. Strane su uverene da je ovaj plan za vanredne situacije najbolji mogući u ovom trenutku. Uzima u obzir savete međunarodnih zdravstvenih stručnjaka, kao i restriktivne naredbe koje izdaju nacionalne vlade i lokalne vlasti. Omogućava i fleksibilnost, kako to nalažu događaji, i razboritost, kako bi se mogla okončati trenutna sportska sezona, uz nadu da će se igranje fudbala nastaviti pred fudbalskim navijačima svuda po evropskoj teritoriji što je pre moguće.
 1. Strane će i dalje svakodnevno pomno nadgledati situaciju i u međuvremenu podsticati širu fudbalsku zajednicu da preduzme sve razumne mere predostrožnosti.
 1. Konačno, stranke žele naglasiti da su njihove misli sa svim pojedincima i zajednicama na koje je uticao COVID-19.

Aleksander Čeferin, predsednik UEFA

Andrea Agnelli, predsedavajući ECA

Lars-Christer Olsson, predsednik EL

Bobbi Barnes, predsednik FIFPRO Europe

 

Podelite ovu vest na društvenim mrežama:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • MSNReporter
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Koronavirus: FIFPro pozdravlja jedinstvo fudbalskih aktera

Autor: Administrator   Star    Objavljeno: 20. 03. 2020   Star   Kategorija:  

Saopštenje za medije FIFPro-a povodom pandemije koronavirusa.

U potpunosti podržavamo odluke UEFA-e i CONMEBOL-a o odlaganju Euro 2020 i Copa America kako bismo zaštitili javno zdravlje i oslobodili vreme za završetak nacionalnih fudbalskih liga koje su trenutno suspendovane zbog pandemije virusom COVID-19.

Nadalje, pozdravljamo vodeću ulogu FIFA-e da pozove na jedinstvo i zajedničku odgovornost širom fudbalske industrije, kao i njenu inicijativu za osnivanjem globalnog fonda za pomoć članovima fudbalske zajednice pogođene ovim koronavirusom.

Za sve radnike u našoj industriji, uključujući desetine hiljada profesionalnih fudbalera, koje predstavljaju njihove nacionalne sindikalne organizacije, veoma je važno da oni i njihove porodice imaju stabilnost u ovom neizvesnom periodu. Ovo je posebno značajno za nerazvijene zemlje, u kojima su finansijska situacija i industrija nestabilne.

I na kraju, UEFA-in plan za uspostavljanje radne grupe podstiče nas na mere koje će se baviti društveno-ekonomskim poremećajima i  uticajem pandemije na fudbal. Radujemo se što ćemo dati doprinos u ovoj oblasti u ime igrača sa UEFA i drugim regionalnim konfederacijama.

 

Podelite ovu vest na društvenim mrežama:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • MSNReporter
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Korona virus: saveti fudbalerima

Autor: Administrator   Star    Objavljeno: 12. 03. 2020   Star   Kategorija:  

korona

 

 

 

 

 

 

 

 

FIFPro je juče objavio listu saveta fudbalerima i ostalim sportistima o najosnovnijim merama kojih se treba pridržavati kako bi se ograničilo širenje korona virusa.

1) Ne pijte iz iste flaše vode tokom igre ili treninga i ne razmenjujte druge predmete (peškire, ogrtače itd.) sa drugim igračima.

2) Izbegavajte jesti hranu u svlačionici.

3) Lične predmete i odeću čuvajte u torbi i izbegavajte ih da ostanu izloženi u svlačionicama ili u zajedničkim korpama.

4) Odmah bacite papirne maramice ili druge upotrebljene materijale kao što su bandažeri, zavoji itd. u korpu za smeće.

5) Perite ruke što je češće moguće: pranje i dezinfekcija ruku su od suštinskog značaja za sprečavanje infekcija. Operite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi, a zatim ih osušite peškirom za jednokratnu upotrebu nakon što ih temeljito isperite; ako sapun i voda nisu dostupni, možete koristiti i sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi 60% alkohola.

6) Kada koristite obične toalete, ne smete dirati slavinu pre i posle pranja ruku, već koristiti peškire za jednokratnu upotrebu da biste otvorili i zatvorili slavinu.

7) Ne dirajte oči, nos ili usta neopranim rukama.

8) Pokrijte usta i nos maramicom – po mogućnosti maramicom za jednokratnu upotrebu  ili rukom ako morate kašljati ili kijati.

9) Igrači koji pokazuju očigledne simptome respiratorne infekcije i / ili groznice pre, tokom ili nakon treninga moraju odmah obavestiti lekara kluba, koji će tada, ako postoje indikacije, preduzeti dalje korake.

 

Podelite ovu vest na društvenim mrežama:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • MSNReporter
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS