Clock

Calendar

Facebook Twitter YouTube
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera

Ovde možeš da pogledaš zašto bi trebalo da se pridružiš Sindikatu profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Novi bilten Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Ciljevi i zadaci

Kao osnovni cilj postavili smo sebi objedinjavanje zaštite i unapređivanje pojedinačnih i zajedničkih ekonomskih, socijalnih i profesionalnih interesa i prava svojih članova, kao i interesa svih profesionalnih fudbalera. Pored toga istinski se zalažemo za:

 • donošenje demokratskog i progresivnog sportskog zakonodavstva i njegovo usklađivanje sa međunarodnom regulativom u ovoj oblasti;
 • stvaranje pogodnih društvenih uslova za razvoj i demokratizaciju sporta;
 • zaštita i unapređivanje profesionalnih, radnih, ekonomskih i socijalnih prava lica angažovanih u profesionalnom fudbalu;
 • razvijanje i unapređivanje socijalnog dijaloga, odnosno primenu u praksi kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora;
 • stvaranje uslova za ostvarivanje univerzalnosti fudbala (jednakost, solidarnost, nediskriminacija, prijateljstvo), integriteta fudbalskih takmičenja (zaštita od spoljnih političkih, finansijskih i komercijalnih uticaja) i očuvanje adekvatnog odnosa između profesionalnog i amaterskog fudbala;
 • unapređivanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti u toku, a posebno, po prestanku sportske karijere;
 • zakonsko regulisanje penzionog staža;
 • podrška mladim fudbalerima u izgradnji profesionalne sportske karijere;
 • podrška fudbalerima u planiranju i ostvarivanju profesionalne delatnosti nakon okončanja sportske karijere;
 • učešće i uticaj na proces odlučivanja u organima vlasti, sportskim savezima i asocijacijama o pitanjima od značaja za profesionalne fudbalere ;
 • uspostavljanje i razvoj međunarodne aktivnosti sa međunarodnim sportskim i sindikalnim organizacijama;
 • promocija ciljeva i interesa Sindikata u javnosti.

Smatramo da kao organizacija imamo dovoljno znanja i želje da, uz saradnju sa ostalim sportskim činiocima u ovoj zemlji, ostvarimo zacrtane ciljeve. U ostvarivanju ovih ciljeva koristićemo sva demokratska, legalna i legitimna, međunarodno priznata sredstva i metode sindikalne borbe.

Email
Print
WP Socializer Aakash Web