Clock

Calendar

Facebook Twitter YouTube
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera

Ovde možeš da pogledaš zašto bi trebalo da se pridružiš Sindikatu profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Novi bilten Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Konkurs za stipendije

U skladu sa Akcionim planom SPF NEZAVISNOST i na osnovu odluke Izvršnog odbora SPF NEZAVISNOST, Sindikat profesionalnih fudbalera „Nezavisnost“ raspisuje

 

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za fudbalere

za školsku 2020/2021 godinu

 

I Uslovi za dodelu studentskih stipendija fudbalerima

Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Svi zainteresovani studenti moraju biti članovi SPF NEZAVISNOST i ispunjavati obaveze u skladu sa Statutom SPF NEZAVISNOST. Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih godina osnovnih i master studija.

 

II Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs

 1. Popunjen obrazac za prijavu
 2. Uverenje o upisanom zimskom semestru
 3. Potvrdu fakulteta o položenim ispitima do dana podnošenja prijave na konkurs
 4. Fotokopiju lične karte ili odštampane podatke lične karte
 5. Potvrdu da je registrovani fudbaler fudbalskog kluba Super ili Prve lige Srbije za sezonu 2020/2021 ili Ugovor o profesionalnom igranju

 

III Rok za podnošenje dokumenata

Rok za podnošenje dokumenata na konkurs za dodelu stipendija je od 01.09.2020. do 30.10.2020. godine. Dokumenta podneta nakon ovog roka neće biti razmatrana na konkursu.

 

IV Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za stipendije utvrđivaće se osnovu sledećeg:

1. Uspeha ostvarenog u prethodnim godinama studiranja (prosečna ocena)

Prosečna ocena u toku studiranja, zaključno sa poslednjom završenom godinom množi se sa koeficijentom 1. U slučaju da je kandidat upisao prvu godinu fakulteta kao osnova za ostvarivanje bodova uzima se prosečna ocena završene srednje škole pomnožena sa koeficijentom 1,85.

2. Efikasnosti studiranja – iskazuje se brojem ESPB bodova prema godini studija u koju je student upisan:

Student koji redovno polaže ispite dobija 5 bodova. U slučaju da je student preneo jedan ili više ispita u narednu godinu, broj bodova se umanjuje proporcionalno u skladu sa količinom EPSB bodova koje pomenuti ispiti nose.

3. Dužine članstva u SPF NEZAVISNOST

Svaka godina članstva u SPF NEZAVISNOST donosi kandidatu 0,5 bodova.

4. Redovnost plaćanja sindikalne članarine

Svaka plaćena godišnja sindikalna članarina SPF NEZAVISNOST donosi kandidatu 1 bod.

U slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidati koji su ostvarili duže članstvo u SPF NEZAVISNOST i redovnije plaćali sindikalnu članarinu.

 

V Postupak

Svi zainteresovani kandidati za dodelu stipendija mogu da podnesu prijavu sa odgovarajucim konkursnim dokumentima od 01.09. do 30.10.2020. godine putem e-maila sindikatfudbalera@gmail.com ili lično u kancelariji SPF NEZAVISNOST, Majke Jevrosime 50, I sprat, stan broj 4. Komisija za utvrđivanje redosleda kandidata za dodelu stipendija će sve prijave razmatrati od 02. do 06. novembra 2020. godine nakon čega će 09.11.2020. predlog liste kandidata biti objavljen na internet prezentaciji SPF NEZAVISNOST, www.sindikatfudbalera.com. Svi kandidati imaju pravo na dokumentovani prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga liste kandidata. Prigovor se može poslati putem e-maila ili doneti lično u kancelariju SPF NEZAVISNOST. Komisija za utvrđivanje redosleda kandidata je dužna da na svaki prigovor odgovori u roku od osam dana od podnošenja prigovora. Konačna lista kandidata biće objavljena nakon razmatranja svih potencijalnih prigovora na internet prezentaciji SPF NEZAVISNOST, a kandidati koji su dobili stipendije biće i lično kontaktirani.

 

VI Iznos i način isplate stipendija

U skladu sa odlukom IO SPF NEZAVISNOST u školskoj godini 2020/2021 će biti dodeljene 2 (dve) stipendije u ukupnom iznosu od 100.000,00 dinara neto. Način isplate će biti dogovoren sa kandidatima koji su dobili stipendije i stipendije će biti isplaćene odjednom ili u 10 (deset) jednakih mesečnih rata na tekući račun kandidata ili visoko školske ustanove po izboru kandidata.

 

Napomena:

Kandidati kojima je odobrena stipendija pre isplate novčanih sredstava potpisaće Ugovor o dodeli stipendije sa SPF NEZAVISNOST. U slučaju nepoštovanja ugovornih obaveza od strane stipendiste isti će biti u obavezi da SPF NEZAVISNOST vrati bruto iznos stipendije.

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA KONKURS

 

Email
Print
WP Socializer Aakash Web