Clock

Calendar

Facebook Twitter YouTube
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera
 • Sindikat Fudbalera

Ovde možeš da pogledaš zašto bi trebalo da se pridružiš Sindikatu profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Novi bilten Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular
16 Mar 16:15

IZVEŠTAJ “OBLIKOVANJE NAŠE BUDUĆNOSTI” POZIVA NA NOVI SOCIJALNI UGOVOR ZA JAČANJE FUDBALA

Hoofddorp, Holandija – 16. marta 2021. – FIFPRO danas objavljuje „Oblikovanje naše budućnosti“, izveštaj o muškom profesionalnom fudbalu koji ispituje globalne tokove prihoda i uslove za rad fudbalera, u cilju postizanja stabilnije i moćnije igre.

Izveštaj je zasnovan na podacima iz uzorka od 79 zemalja i kombinuje uvide o ekonomskim tržištima KPMG Football Benchmarka sa informacijama o uslovima zapošljavanja profesionalnih fudbalera iz FIFPRO-a.

Ovaj revolucionarni format pokazuje da ona tržišta u kojima postoje pošteni socijalni ugovori, u kojima su lična, građanska, ekonomska i radnička prava jaka, može se očekivati da će se fudbalska ekonomija održati i napredovati.

„Oblikovanje naše budućnosti“ jasno pokazuje da domaća igračka okruženja sa zdravim upravljanjem, učešćem svih zainteresovanih strana u donošenju odluka i kolektivnim ugovorima sa sindikatima igrača vode ne samo ka boljim uslovima zapošljavanja fudbalera već i povećanoj stabilnosti tržišta i održivom razvoju.

U vreme sistemskih promena i globalne zdravstvene krize koja je uticala na takmičenja, izveštaj postavlja radni život profesionalnih fudbalera u središte debate o razvoju igre, i koristi pristup zasnovan na dokazima kako bi preporučio najvažnije korake za preuzimanje u sledećoj dekadi.

„Oblikovanje naše budućnosti“ 79 fudbalskih tržišta svrstava u šest klastera, od prvog u kome je pet najnaprednijih svetskih liga (Engleska, Francuska, Nemačka, Italija i Španija) „sa visokim stepenom stabilnost “ do šestog u kome se nalaze 23 zemlje koje se suočavaju sa „značajnim izazovima za razvoj“.

Link za preuzimanje izveštaja „Oblikovanje naše budućnosti“: https://mms.fifpro.org:5001/sharing

Među ključnim nalazima u izveštaju se nalaze sledeće činjenice:

 • Manje od jedne trećine zemalja ima dobro funkcionišući domaći fudbal sa stabilnim uslovima zapošljavanja
 • Nedostatak osnovnih standarda zapošljavanja u mnogim zemljama stvara nepotrebnu nestabilnost i ometa razvoj
 • Nekoliko tržišta sa manjim tokovima prihoda (na primer, Holandija) pruža više stabilnost i bolje uslove za igrače od većih fudbalskih ekonomija (poput Turske)
 • Više od 70 procenata od analiziranih 79 zemalja ima prosečni klupski budžet ispod 10 miliona EUR
 • 30 od 79 domaćih fudbalskih tržišta imaju godišnji prihod od TV prava manji od 5 miliona USD
 • Postoje nedostaci nacionalnih i međunarodnih mehanizama finansijske zaštite koje bi garantovale plate igračima.

shaping

„Oblikovanje naše budućnosti“ daje niz preporuka za rešavanje ovih i drugih pitanja i za jačanje temelja fudbala kroz efikasan, inovativan i konsolidovan pristup.

Među ključnim preporukama su:

 • Stabilnost i zaštita: globalni mehanizmi zaštite plata
 • Održivi rast: ulaganje u karijeru i uslove igrača
 • Poslovi i inovacije: novi modeli takmičenja na svim nivoima igre
 • Glas igrača i aktivizam: kolektivno pregovaranje i pristup pravdi.

Generalni sekretar FIFPRO Jonas Baer-Hoffmann rekao je:

„U vremenu vanredne neizvesnosti jeste presudno da pregledamo i ojačamo temelje profesionalnog fudbala za sledeću generaciju. Mi smo se usred novog talasa industrijskog i društvenog razvoja, ali kulture i upravljanja fudbalom zaglavili u prošlosti. Vreme je za novi „društveni ugovor“ i tretman igrača, na svim kontinentima, sa dostojanstvom i poštovanjem.

„Oblikovanje naše budućnosti“ pokazuje šta treba promeniti da bi se obezbedila budućnost fudbala i podvlači kako fudbaleri moraju biti u središtu ovog procesa. Njihov glas je presudan za postizanje održivosti i transparentnosti. Igrači čine fudbal najuticajnijim sportom na svetu. Oni su vozačke performanse fudbala i zabava, oni povezuju ljude i izgrađuju zajednice.

Izveštaj pokazuje da većini nedostaje stabilna platforma za izgradnju karijere i doprinos prosperitetu igre. Moramo hitno da se pozabavimo ovim. Igrači moraju da imaju pravo glasa o pitanjima koja utiču na njihov radne uslove i zauzmu njihov pravi položaj u strukturama za donošenje odluka. Proaktivna kultura kolektiva, sporazumi i inkluzivni modeli predstavljanja otvoriće put snažnoj i održivoj budućnosti.“

shaping 1

Podelite ovu vest na društvenim mrežama:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • MSNReporter
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Email
Print
WP Socializer Aakash Web