Clock

Calendar

Facebook Twitter YouTube
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera
  • Sindikat Fudbalera

Ovde možeš da pogledaš zašto bi trebalo da se pridružiš Sindikatu profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Novi bilten Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"

Formular

Članstvo

Pristupanje u članstvo Sindikata je dobrovoljno i lično, a ostvaruje se potpisivanjem pristupnice za članstvo u sindikatu i plaćanjem članarine. Svaki član sindikata OBAVEZNO mora da ima potpisanu pristupnicu.
Potpisivanjem pristupnice član se obavezuje da prihvata Statut, programska dokumenta i odluke organa Sindikata na svim nivoima, da pokreće i učestvuje u akcijama Sindikata i da redovno plaća sindikalnu članarinu.

Prava i obaveze člana

Član, koji izvršava obaveze prema Sindikatu profesionalnih fudbalera “Nezavisnost”, ima sledeća prava:

•    predlagati kandidate, birati i biti biran u organe Sindikata;
•   slobodno isticati svoje interese, usklađivati ih sa interesima drugih članova Sindikata i učestvovati  u svim oblicima sindikalnog rada;
•    uticaj i učešće u kolektivnom pregovaranju;
•    besplatnu pravnu zaštitu;
•    solidarnu pomoć i pomoć za vreme štrajka;
•    na obrazovanje za sindikalnu aktivnost;
•    pokretanje inicijative pred organima Sindikata;
•    druga prava utvrđena ovim Statutom i statutarnim dokumentima Sindikata.

Član Sindikata profesionalnih fudbalera “Nezavisnost” ima obavezu:

•    da poštuje Statut, statutarna i programska dokumenta i da dosledno sprovodi odluke i zaključke nadležnih organa;
•    da redovno plaća članarinu u skladu sa ovim Statutom;
•    da učestvuje u svim sindikalnim aktivnostima koje organizuje SPF NEZAVISNOST;
•    da čuva ime, obeležja, ugled i imovinu SPF NEZAVISNOST.

Email
Print
WP Socializer Aakash Web